Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności

Polityka spójności prowadzona od wielu już lat przez Unię Europejską ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego, oraz zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach państw Wspólnoty. Polityka ta realizowana jest przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS), Funduszowi Spójności (FS).

Rozwój firmy dzięki dotacjom unijnym

Nie znajdzie się chyba przedsiębiorca, który nie chciałby uzyskać dla swojej firmy dodatkowego źródła finansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej, które zapewniają dotacje unijne Poznań. Dotacje unijne są gorącym tematem już ok kilu lat i choć znaczna część funduszy została już rozdysponowana, warto zawalczyć o środki, które nadal mogą być przyznane polskim przedsiębiorstwom.