Analiza finansowa studium wykonalności – nakłady inwestycyjne na realizację projektu

Sporządzając analizę finansową studium wykonalności pod kątem nakładów inwestycyjnych ponoszonych na realizację projektu (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), należy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji tegoż projekt w ujęciu kwartalnym. Nakłady inwestycyjne należy zawsze podawać na podstawie najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych wraz ze wskazaniem źródła tych szacunków – przykładowo, czy jest to kosztorys inwestorski, przetarg, […]