Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw

Unia Europejska, a więc również i Polska, wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa. Realizowane jest to w wielu sferach, zwłaszcza w dotowaniu tego typu przedsiębiorstw w ramach tak zwanego kredytu technologicznego. Kredyt technologiczny jest bardzo atrakcyjnym źródłem finansowania firm działających w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.