Rozliczanie projektów unijnych

Warto zdawać sobie sprawę, że fakt, że została nam przyznana dotacja unijna może mieć poważne konsekwencje, zarówno w wymiarze podatkowym, jak i gospodarczym. Jest to związane bezpośrednio z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Zatem, warto wykazać się zawczasu zapobiegliwością i już na etapie opracowywania wniosku zadbać o to, by rozliczanie projektów unijnych nie przysporzyło nam z […]