Rozliczanie projektów unijnych

Fundusze unijne – nie wystarczy tylko ich zdobyć, trzeba je też rozliczyć

Każdy, kto starał się o pozyskanie funduszy unijnych, doskonale wie, że aby móc je otrzymać trzeba nie tylko wykazać się ciekawym i mieszczącym się w granicach określonego konkursu projektem, ale także zadbać o odpowiednie przygotowanie wniosku i innych, wymaganych do tego dokumentów. Pozyskiwanie funduszy unijnych to proces długotrwały i bardzo rozbudowany pod względem formalnym. Pamiętać […]

Rozliczanie projektów unijnych

Warto zdawać sobie sprawę, że fakt, że została nam przyznana dotacja unijna może mieć poważne konsekwencje, zarówno w wymiarze podatkowym, jak i gospodarczym. Jest to związane bezpośrednio z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Zatem, warto wykazać się zawczasu zapobiegliwością i już na etapie opracowywania wniosku zadbać o to, by rozliczanie projektów unijnych nie przysporzyło nam z […]