Kiedy trzeba będzie zwrócić otrzymaną dotację?

Dotacje unijne Poznań z założenia stanowią bezzwrotną formę wsparcia. Zdarzyć się jednak może i tak, że zaistnieje konieczność zwrotu środków uzyskanych z dotacji. Stanie się tak wówczas, gdy otrzymane dofinansowanie wydane zostanie niezgodnie z jego przeznaczeniem i zapisami umowy o dotację.

Dotacje unijne Poznań z założenia stanowią bezzwrotną formę wsparcia. Zdarzyć się jednak może i tak, że zaistnieje konieczność zwrotu środków uzyskanych z dotacji

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Wprawdzie w przypadku dotacji udzielanych firmom sytuacje takie zdarzają się rzadko, gdyż w takim przypadku dotacje przyznawane są głównie na zasadzie refundacji. W praktyce oznacza to, że jeśli przedsiębiorca nie zakupi tego, na co zostało przyznane dofinansowanie, dotacja nie zostanie mu wypłacona.

Co z zaliczkami?

W niektórych konkursach o przyznanie dotacji, przedsiębiorcy ubiegają się o otrzymanie części dofinansowania wypłacanego w formie zaliczki. W takim przypadku, jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, część pieniędzy wpłacana jest z góry, w formie zaliczki na specjalne konto bankowe przedsiębiorcy. W takim przypadku możliwość wydania otrzymanej zaliczki na przysłowiowe wakacje pod palmami jest dużo większa.

Z podobną sytuacją mieć do czynienia będziemy w przypadku dotacji wypłacanych na założenie firmy, są one bowiem najczęściej w całości z góry na konto. Zdarza się więc, że przedsiębiorcy zamierzający otworzyć własną działalność gospodarczą nie muszą dysponować, żadnym wkładem własnym na ten cel.