Proces powstawania innowacji

Proces powstawania innowacji, czyli mówiąc innymi słowy przejście od pomysłu do rynku, składa się w praktyce z wielu etapów. Nie następuje to od razu, jakby za dotknięciem magicznej różdżki. Z tego właśnie względu dotacje dla firm (więcej: http://www.strategor.pl/) przydzielane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) przydzielane są zależnie od rodzaju inwestycji i poziomu ryzyka, który jest z nią związany. W ramach POIR poza dotacjami, udzielane jest także wsparcie zwrotne pod postacią między innymi:

  • instrumentów kapitałowych,
  • instrumentów pożyczkowych,
  • i gwarancji.

Są to tak zwane instrumenty finansowe, na sfinansowanie których przeznaczone jest około 10 procent przewidzianego dla całego Programu.

Kapitał przyznawany start-upom

Instrumenty kapitałowe adresowane są zwłaszcza do tak zwanych start-upów, czyli mówiąc innym językiem – młodych firm, które decydują się na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R), czy też opierających swoją działalność na innowacyjnych pomysłach.

Tego rodzaju forma finansowania, poza dostępem do kapitału, zapewnia także dostęp do kontaktów biznesowych inwestora, w tym również do jego wiedzy i zgromadzonego doświadczenia. To niewątpliwie bardzo istotny, dodatkowy element wsparcia, który jest szczególnie ważny dla początkujących na rynku firm, rozpoczynających dopiero swoją przygodę w biznesie.
Instrumenty kapitałowe udostępnione zostały w:

  • I Priorytecie – Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
  • II Priorytecie – Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
  • i III Priorytecie – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

W I Priorytecie zaprojektowany został instrument Bridge Venture Capital (VC). W konsolidacji z prywatnymi funduszami będzie on dokonywał inwestycji w młode przedsiębiorstwa, powstałe w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Dzięki uzyskanemu w ten sposób wsparciu będą one miały szansę na dalszy rozwój, a co z tym powiązane, na wprowadzanie na rynek innowacyjnych:

  • produktów,
  • usług 
  • i technologii.

Warto tu wspomnieć również o tym, że dla innowacyjnych firm z sektora małych i średnich, które zainteresowane byłyby pozyskaniem kapitału z funduszu VC, bądź też od anioła biznesu przewidziane jest wsparcie udzielane w ramach III Priorytetu POIR.

Poza tym, przedsiębiorstwa, które chcą sfinansować swój rozwój poprzez wejście na giełdę, czy też rynek obligacji, posiadają możliwość ubiegania się o przyznanie im dotacji, które znacznie im to ułatwią. Stworzony również będzie instrument pożyczkowy, zadaniem którego będzie uzupełnianie inwestycji kapitałowych w innowacyjne start-upy, które dokonywane będą przez aniołów biznesu i fundusze VC.